Geassocieerd onderzoek

Onderzoek naar de federale plannen voor Indonesië tussen 1941 en 1950. Het gaat in op de voorbereiding die begon in de Tweede Wereldoorlog, de totstandkoming in de periode van het Nederlands-Indonesisch conflict tussen 1946 en 1949 en de korte periode dat Indonesië daadwerkelijk een federatie is geweest tussen december 1949 en augustus 1950.

Kaart van Indonesië (Beeldbank WO2)

Onderzoeker: Tjalling Bouma, buiten promovendus, Vrije Universiteit Amsterdam
Looptijd: 2014-2018
Beoogde publicatie: dissertatie
Begeleiders: Susan Legêne (VU), Peter Keppy (NIOD)

Meer informatie:

Bij de soevereiniteitsoverdracht van 27 december 1949 kwam de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië tot stand. Aan deze federale staatsstructuur  van relatief autonome deelgebieden kwam op 17 augustus 1950 definitief een einde. Historici lijken elkaar kritiekloos te volgen in hun overtuiging van een Nederlandse verdeel en heers tactiek om de levensvatbaarheid van een unitaire Republiek Indonesië te ondermijnen. Maar welke motieven en voorbeelden  lagen er ten grondslag aan de plannen van Nederlandse politici? Welke draagkracht hadden de federatieve plannen bij Nederlanders in Nederland en Indonesië? Welke invloed  heeft de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de Japanse bezetting op ontstaan en het korte bestaan van de Federatie gehad? Welke Indonesiërs hebben het plan gesteund en met welke motieven en uitkomsten?