13 juni 2017

Bij het project ‘Politieke en Bestuurlijke Context’ is een vacature voor een Onderzoeksassistent (0,8 fte). Dit is een onderdeel van het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950, uit te voeren door KITLV, NIMH en NIOD.

 

Over het project

Het project gaat over de manier waarop Nederland in de politieke en bestuurlijke sfeer is omgegaan met het grensoverschrijdend geweld in de oorlog met Indonesië. Het omvat twee deelstudies: de eerste richt zich primair op de houding van de overheid en politieke gemeenschap in Nederland, de tweede stelt de vraag hoe en waarom het koloniale bestuur verantwoordelijk is geweest voor het tolereren, hanteren, dan wel beheersen van het hoge geweldsniveau in het kader van de dekolonisatieoorlog. Zie voor meer informatie over het programma: www.ind45-50.org/

Gezocht:

Gezocht wordt een onderzoeksassistent op MA-niveau met grote inhoudelijke affiniteit met het onderwerp. Van de assistent wordt verwacht dat hij/zij in staat is de beide hoofdonderzoekers op hoog niveau te ondersteunen, in de vorm van archief- en literatuuronderzoek, het leveren van tekstbijdragen en reflectie op de wetenschapscommunicatie. Er wordt een beroep gedaan op flexibiliteit en het vermogen zelfstandig, initiatiefrijk en proactief te werk te gaan, op basis van het door de wetenschappelijke begeleidingscommissie goedgekeurde onderzoeksprogramma.

Requirements

  • MA-examen in de geschiedenis of een andere relevante discipline.
  • Aantoonbare kennis van de geschiedenis van de koloniale verhoudingen en de dekolonisatie van Indonesië, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep, en de internationale betrekkingen.
  • Aantoonbare ervaring als onderzoeksassistent en/of onderzoeker in opdracht.
  • Het vermogen om in een wetenschappelijke omgeving zowel samen te werken als ook zelfstandig te werken.
  • Uitstekende schrijfvaardigheid en ervaring met redactioneel werk.
  • Aantoonbare ervaring met publieksgeschiedenis / wetenschapscommunicatie.

Betreft:

Een tijdelijke betrekking gedurende drie jaar, ingaande 1 september 2017, met een omvang van 0,8 fte, honorering conform schaal 8, eventueel 9, van de CAO Nederlandse Universiteiten. Dit onderdeel van het programma wordt uitgevoerd vanuit het NIOD in Amsterdam.

Belangstelling?

Heb je belangstelling? Stuur dan voor 19 juni 2017  om 12.00 uur een schriftelijke motivatie van maximaal 500 woorden en een cv aan vacature@niod.knaw.nl, onder vermelding van ‘onderzoeksassistent PBC’. Via dit adres wordt ook nadere informatie verstrekt.